Værnes Hørsel

-din lokale hørselsklinikk Tlf: 90939272

Tinnitus eller nedsatt lydtoleranse

- JA, det finnes hjelp!

Værnes Hørsel tilbyr behandling for tinnitus og nedsatt lydtoleranse basert på TRT-modellen.

Hva er Tinnitus Retraining Therapy (TRT)?

TRT er en rehabiliteringsmetode for tinnitus og nedsatt lydtoleranse som bygger på Jastreboffs Nevrofysiologiske Forklaringsmodell for Tinnitus. TRT er en metode for avlæring av betingede reflekser. De betingede refleksene her er aktivering av det limbiske system og det autonome nervesystem. Graden av aktivering av disse systemene over tid gir grad av følgeplager. Stimuliet som gir denne aktiveringen er tinnitussignalet. Det primære målet er avlæring/habituering av de betingede refleksene og filtrering av selve lydopplevelsen i hørselssystemet.

TRT er en kombinasjon av rådgivning og lydbehandling.


Har du vondt i kneet, må du først finne ut hva som er galt og årsaken til dette, før du kan starte behandling, rehabilitering eller trening. Tinnitus og nedsatt lydtoleranse er «vondter» som kan ha noe med øret og hørselssystemet å gjøre, og du bør derfor utredes før du starter rehabilitering og trening.

Utredningen av hørselssystemet består av 4 audiologiske tester. Dette anbefales for å avklare om tinnitus eller nedsatt lydtoleranse skyldes en spesiell årsak.

Det vil også være ulike skjema som fylles ut for å kartlegge opplevelsen og omfanget av tinnitus i ditt liv.


Basert på alle disse undersøkelser vil det utarbeides en individuell habitueringsplan for deg som innebærer lydbehadling. Det er vanlig at en slik habitueringsprosess tar fra 9- 18 mnd.


Ta kontakt på 90939272 for en timeavtale.