Værnes Hørsel

-din lokale hørselsklinikk Tlf: 90939272

Tjenester

Tilpassing av høreapparat / tinnitus lydgenerator

Rehabiliteringsprossesen

Værnes hørsel kan tilby alle typer hørselstekniske hjelpemidler og vil i samråd med kunden finne en løsning som passer den enkelte. I en rehabiliteringsprosess må man regne med alt fra 3 til 5 konsultasjoner, da det kan være behov for justeringer og nye tilpassinger i en utprøvingsperiode. Vi er opptatt av at kunden er aktiv i prosessen og vi vil verifisere og dokumentere resultatet underveis i prosessen med både subjektive og objektive undersøkelser.


1. Konsultasjon:

Utredning og kartlegging av hørseltap og hørselbehov


2. Konsultasjon:

Tilpassing med verifisering og dokumentasjon. Vi er de eneste i værnesregionen som tilbyr måling av den faktiske forsterkningen i dine høreapparater. (REM-måling)


3. Konsultasjon:

Kontroll med verifisering og dokumentasjon av utprøvingsprosessen


Etter 3. konsultasjon tar vi sammen en vurdering om hvilke behov kunden har og hva som er hensiktsmessig å fortsette med etter hvert tilfelle.


Alle vil få tilbud om innkalling til oppfølgingskontroll etter enten 6 mnd, 1 år eller etter behov.


Hjemmebesøk: Om du av ulike grunner er forhindret til å ta deg til Værnes Hørsel, eller ønsker råd og veiledning i hjemmet, kan Værnes Hørsel komme på hjemmebesøk.

Utredning hørsel og tinnitus

Audiologiske undersøkelser

Vi kan tilby hørselstester til ulike typer formål.

Utredning av hørsel for høreapparattilpassing

Utredning av hørsel for tinnitus rehabilitering

Utredning av hørsel for helseattest.

Enkel hørselstest

Justering og service på høreapparat

med mer..

Vi tilbyr justeringer og service på alle typer høreapparater.

Vi tar avtrykk av øregang.

Innsending av apparater til levernadør.


NB: Det er anbefalt med sjekk og rens av høreapparat 1 gang pr år for å holde godt vedlikehold på apparatene.

Tilbehør

og forbruksvarer

Det finnes ulike tilbehør til høreapparater. Hos Værnes Hørsel kan du få informasjon og tilgang på det tilbehør som finnes til dine høreapparater.


Mobil streamer

TV-link

Lader til høreapparater

FM-utstyr

Forbruksvarer

Hørselvern

Vi forhandler ulike typer hørselvern til forskjellige behov

Støypropper

Musikkpropper

Jaktpropper

Industripropper


Ta kontakt for ytterligere informasjon om hørselvern og støyforebygging.

Kurspakker

Værnes Hørsel kan tilby ulike typer kurs til helsepersonell og privatkunder.

Tema:

En innføring i hørsel og høreapparat for helsepersonell

En god start med høreapparat for nye høreapparatbrukere med pårørende

Tinnitus informasjonskurs for tinnitusrammede med pårørende


Ta kontakt for ytterligere informasjon om våre kurspakker og andre ønskelige temaer innenfor audiologi.